Cho thuê tài chính
Tầng 1, 2 Tòa nhà số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
7:30 - 17:30
Thứ 2-Thứ 6
  • Tiếng Việt
  • English

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Bên cho thuê là các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Bên thuê là khách hàng.

Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê.

Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận.

tcnh  

img_divider

Đặc điểm của dịch vụ

  Không cần tài sản đảm bảo
  Lãi Suất canh tranh
  Tỷ lệ hỗ trợ cao
  Thủ tục đơn giản
  Nền tảng tài chính vững vàng của Sacombank.

Sacombank-SBL là công ty CTTC duy nhất được hỗ trợ nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế như FMO (Hà Lan), Norfund (Na Uy) hay ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á)
Trên tinh thần hai bên cùng có lợi vì sự hài lòng của khách hàng là sự thành công của Sacombank-SBL
Luôn giải ngân đúng tiến độ và sẵn sàng hỗ trợ tư vấn khi cần
Cho thuê tài chính