Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng (Danata) vừa tổ chức Lễ ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2021-2026 và kết nạp thêm 19 hội viên mới, nâng tổng số thành viên Hiệp hội lên gần 70 doanh nghiệp.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp hội sau 15 năm hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải hàng hóa đường bộ tại thành phố Đà Nẵng.

Lễ ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 và kết nạp hội viên

Lễ ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 và kết nạp hội viên

Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng được thành lập từ năm 2009 và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng. Trong suốt quá trình hoạt động, Hiệp hội đã phát huy vai trò là cầu nối giữa các hội viên, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hội viên, đồng thời hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn phát triển sắp tới, Hiệp hội đã tiến hành kiện toàn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 7 thành viên. Ông Đinh Hải Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội, sẽ giữ chức Chủ tịch Hiệp hội cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Với sự tham gia của các thành viên mới trong Ban chấp hành, Hiệp hội kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đổi mới, sáng kiến và hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành vận tải hàng hóa đường bộ tại Đà Nẵng.

Bên cạnh việc ra mắt Ban chấp hành mới, Hiệp hội cũng đã kết nạp thêm 19 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hiệp hội lên gần 70 doanh nghiệp. Sự gia tăng số lượng hội viên không chỉ thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của các doanh nghiệp đối với Hiệp hội mà còn mở ra cơ hội hợp tác, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch Covid-19, việc Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng tổ chức Lễ ra mắt Ban chấp hành mới và kết nạp hội viên là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự chủ động, nỗ lực của Hiệp hội trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển.

Với việc kiện toàn nhân sự và mở rộng hội viên, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành vận tải hàng hóa đường bộ, đồng thời đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Thanh Anh

(https://banduong.vn/danata-san-sang-chang-duong-trien-vong-d10394.html)