Cho thuê tài chính
Tầng 1, 2 Tòa nhà số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
7:30 - 17:30
Thứ 2-Thứ 6
  • Tiếng Việt
  • English


Trả lời : Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Bên cho thuê là các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Bên thuê là khách hàng.
Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê.
Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận


Trả lời : Tất cả các doanh nghiệp được thành lập theo luật định như: DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DN Tư nhân, Hộ kinh doanh cá thể, Cơ sở sản xuất, cá nhân


Trả lời : Máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải, thiết bị thi công cơ giới …


Trả lời : Thông thường từ 13 tháng đến 60 tháng.


Trả lời : Trung bình trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 ngày, tuỳ thuộc vào bộ hồ sơ khách hàng cung cấp đầy đủ; dự án lớn, nhỏ; cự ly khoảng cách


Trả lời : Thông thường, thuê tài chính không yêu cầu có tài sản thế chấp, cầm cố.


Trả lời : Thông thường từ 15% đến 30%/Tổng trị giá tài sản thuê.


Trả lời : Việt Nam đồng (VND) hoặc ngoại tệ (USD).


Trả lời: Tất cả các chi phí thuê đều là chi phí hợp lý theo luật định


Trả lời : Theo quy định của pháp luật hiện nay trong cho thuê tài chính, tất cả các phương tiện vận chuyển thông qua hình thức thuê tài chính chỉ đóng phí trước bạ lần đầu, khi kết thúc thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu từ bên Cho thuê sang bên Thuê không phải đóng phí trước bạ.


Trả lời : Theo quy định của pháp luật hiện nay trong cho thuê tài chính, tất cả các phương tiện vận chuyển thông qua hình thức thuê tài chính chỉ đóng phí trước bạ lần đầu, khi kết thúc thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu từ bên Cho thuê sang bên Thuê không phải đóng phí trước bạ.


Trả lời : Theo quy định của pháp luật, hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang. Tuy nhiên, hợp đồng cho thuê tài chính có thể được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp bên Cho thuê chấp thuận để bên Thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính


Trả lời : Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp Bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này .


Trả lời : Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê tài sản, theo đó Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê của Bên cho thuê trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho Bên cho thuê khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê.


Trả lời : Tất cả các loại máy móc, phương tiện vận chuyển và các động sản khác thuộc quyền sở hữu của SBL.


Trả lời : Tất cả các cá nhân và doanh nghiệp được thành lập theo luật định như: DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DN Tư nhân, Hộ kinh doanh cá thể, Cơ sở sản xuất, cá nhân.


Trả lời : Tuỳ từng loại tài sản cho thuê, tuy nhiên đối với phương tiện vận chuyển thì thời gian cho thuê vận hành tối thiểu là 2 năm.


Trả lời : Theo quy định hiện nay của Sacombank-SBL, khách hàng phải nộp tiền đặt cọc trước thời điểm ký kết hợp đồng Cho thuê vận hành theo tỷ lệ cụ thể mà Sacombank-SBL ban hành trong từng thời kỳ. Và số tiền đặt cọc này nhằm đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng Cho thuê vận hành giữa Sacombank-SBL và khách hàng.


Trả lời : Việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thuê sẽ được thực hiện tại các đơn vị do SBL chỉ định. Toàn bộ các chi phí liên quan đến bảo trì, bảo dương, sửa chữa tài sản cho thuê trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng Cho thuê vận hành sẽ do bên khách hàng chịu