Cho thuê tài chính
230 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
7:30 - 17:30
Thứ 2-Thứ 6
  • Tiếng Việt
  • English


Ông Nguyễn Văn Thành Chủ tịch HĐTV
Ông Nguyễn Văn Thành
Chủ tịch HĐTV

DSC00093
Ông Lưu Huỳnh
Tổng Giám Đốc

Ông Đỗ Đức Hưng TV. HĐTV
Ông Đỗ Đức Hưng
TV. HĐTV
Bà Hà Thị Thu Hồng TV. HĐTV
Bà Hà Thị Thu Hồng
TV. HĐTV
Le Minh Trung
Ông Lê Minh Trung
TV. HĐTV


Ông Lê Văn Bá Trưởng Ban
Ông Lê Văn Bá
Trưởng Ban

Ông Đoàn Mậu Lâm
Thành Viên
Bà Bùi Thị Mai Thoa
Thành Viên


DSC00093
Ông Lưu Huỳnh
Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Lê Kiên Phó Tổng Giám Đốc
Ông Phạm Lê Kiên
Phó Tổng Giám Đốc